לאור הזכרונות של אריה עצמוני

קטעי וידאו (לחץ על התמונה לצפייה בסרטון באתר חיצוני)
 

ראיון על ידי עמותת עמך שנערך עם אריה בשנת 2000 לערך, ועוסק בנושא חוויותיו לאורך השנים. חלק ראשון מתוך שניים ראיון על ידי עמותת עמך שנערך עם אריה בשנת 2000 לערך, ועוסק בנושא חוויותיו לאורך השנים. חלק שני מתוך שניים